ags 92, s. r. o.
Rosická 653
190 17 Praha 9-Vinoř
Telefon: 601 572 396

ags 92, s. r. o.
Pestovateľská 13
821 04 Bratislava
Slovensko

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Bratislava 1
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 34446/B

www

ags 92, kft.
Kazinczy utca 5-7
9021 Győr
Hungary
www.ags92b2b.hu
info@ags92.com

Informace o zpětném odběru el. zařízení a baterií pro konečné uživatele.